Komenda Powiatowa

Informacja o szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego w dniach od 03.08.2015 r. do 09.08.2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w terminie od 03.08.2015 r. do 09.08.2015 r. planuje przeprowadzić „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP” w systemie wieczorowym (zajęcia od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 w Komendzie Powiatowej PSP w sobotę zajęcia praktyczne na szrocie o godz. 9:00 i w niedzielę egzamin o godz. 8:00)  dla jednostek OSP z terenu powiatu mińskiego.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. a) ukończył 18 lat i nie przekroczył 65 lat,
  2. b) posiada ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych na cały okres szkolenia,
  3. c) posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub równorzędne,
  4. d) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres szkolenia,
  5. e) posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wytyczne, że minimalna ilość ratowników z wyszkoleniem „Z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP ” powinna wynosić min 6 w każdej z jednostek, dlatego Wydział Operacyjny KP PSP w Mińsku Mazowieckim przyjął zasadę, że na szkolenie nie może być zgłoszonych więcej niż 6 ratowników (w przypadku braku osób z takim wyszkoleniem w jednostce) z jednej jednostki OSP. Ponadto informujemy, że posiadanie tego szkolenia jest wymagane dla osób chcących ukończyć szkolenie Dowódców OSP, dlatego należy w pierwszej kolejności zgłaszać osoby, które pełnią lub będą pełniły funkcje dowódcze w jednostkach.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie – 24 – o przyjęciu decydować będzie kolejność składania zgłoszeń.

Wypełnione karty zgłoszeniowe (w załączniku) ze wskazanym terminem szkolenia, należy składać do Wydziału Operacyjnego KP PSP w Mińsku Mazowiecki najpóźniej do dnia 31.07.2015 r. Przyjmowane będą tylko wypełnione w 100 % karty zgłoszeniowe, podpisane przez przedstawiciela Zarządu OSP, Wójta lub Burmistrza oraz osobę zgłaszaną na szkolenie z załączoną kserokopią badań lekarskich. W przypadku stwierdzenia braków w karcie osoba nie zostanie przyjęta na szkolenie.

W razie pytań proszę o telefoniczny kontakt z Wydziałem Operacyjnym pod nr tel. 25 758 50 61 we. 25

Pozdrawiam
kpt. Kamil Płochocki

Do pobrania: – Karta skierowania na szkolenie OSPRT – ratownictwo techniczne

Print Friendly, PDF & Email