Komenda Powiatowa

Ćwiczenia Powiatowe pod kryptonimem „MISTÓW 2015”

    W zeszły piątek (25.09.2015 r.) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jakubów wzięli aktywny udział w zorganizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim powiatowo-gminnych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności we współdziałaniu z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowym służbami, strażami i Gminą Jakubów pod kryptonimem „MISTÓW 2015”

Tematem przewodnim dwudniowych ćwiczeń była rola i zadania samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań obronnych oraz doskonalenie współdziałania i wymiany informacji pomiędzy elementami systemu zarządzania kryzysowego szczebla samorządowego a służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

W dniu 24 września odbył się I etap ćwiczenia związany z doskonaleniem przekazywania informacji w ramach Systemu Stałego Dyżuru oraz sprawdzenia stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim a Urzędem Gminy w Jakubowie.

            W dniu 25 września na terenie Gminy Jakubów miał miejsce II etap ćwiczenia, w którym zawarto następujące założenia w których uczestniczyli strażacy:

Ewakuacja Urzędu Gminy Jakubów spowodowana atakiem terrorystycznym (powzięcie zakładników, osoby ranne, wybuch ładunku wybuchowego, pościg);

Wypadek i pożar cysterny przewożącej olej napędowy;

Ewakuacja dzieci i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Mistowie;

Wypadek drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg w Mistowie.

W ćwiczeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym:

 • Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński;
 • Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów;
 • st. bryg. Jarosław Ufnal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim;
 • nadkom. Piotr Wojda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;
 • ppłk Arkadiusz Wojtaczka – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
 • Pan Tomasz Górny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;
 • Pan Jerzy Podsiadły – Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Straży Urzędu Gminy w Jakubowie;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – 10  funkcjonariuszy;
 • Ochotnicze Straże Pożarne (Jakubów, Mistów, Jędrzejów Nowy, Łaziska, Wiśniew) – 34 ratowników;
 • Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – 41 funkcjonariuszy;
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – ok. 30 funkcjonariuszy;
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 3 osoby;
 • Urząd Gminy w Jakubowie – 23 osoby;
 • Zespół Ratownictwa Medycznego – 3 osoby.

            Duża liczba epizodów występujących w krótkim przedziale czasowym pozwoliła na sprawdzenie możliwości działań strażaków pod kątem przegrupowywania sił i środków jak również ich przedysponowywania do kolejnych zdarzeń. Ponadto ćwiczenia te pozwoliły na wypracowanie wspólnych elementów działań poszczególnych służb w sytuacjach kryzysowych związanych z atakami terrorystycznymi.

Po zakończeniu ćwiczeń, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie odbyło się podsumowanie, podczas którego Wójt Gminy Jakubów, Starosta Miński oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji, służb i straży dokonali pozytywnej oceny przeprowadzonego ćwiczenia, zaakcentowali specyfikę realizacji działań ratowniczo-gaśniczych i minersko-pirotechnicznych w założonych epizodach, zwrócili uwagę na trudności wykonywania działań ratowniczych w przypadku natężenia częstotliwości zdarzeń oraz podkreślili konieczność cyklicznych organizacji ćwiczeń dla powiatowych i gminnych służb ratowniczych, jednostek wojskowych i samorządów terytorialnych celem ich doskonalenia w zakresie współdziałania i wymiany informacji w przypadku wystąpienia ww. zdarzeń. Wnioski i uwagi, które nasunęły się po ćwiczeniach, z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Print Friendly, PDF & Email