Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 02.11.2015 r. do 08.11.2015 r.

W dniach od 02.11.2015 r. do 08.11.2015 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 30 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 18 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W dniu 5 listopada 2015 r. przy ul. Stankowizna w Mińsku Mazowieckim miał miejsce pożar drewnianego, parterowego budynku – dawny budynek szkoły (pustostan). Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych oraz obronie sąsiedniego budynku, ugaszeniu pożaru oraz wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych nadpalonych elementów konstrukcyjnych budynku. Podczas prowadzenia działań lekkiemu wypadkowi uległ strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległa w/w. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiednie zabudowania oraz pobliski las. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad trzy godziny brały udział 2 pojazdy i 8 ratowników PSP, 2 pojazdy 6 ratowników Wojskowej Straży Pożarnej z Barczącej i 2 pojazdy 14 ratowników OSP, oraz Policja.

Ponadto w dniu 8 listopada 2015 r. strażacy 12 razy prowadzili działania związane z usuwaniem ze szlaków komunikacyjnych oraz zabudowań (mieszkalnych i gospodarczych) powalonych przez silne wiatry drzew.

Od początku roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1482 zdarzenia, w tym:

  • 768 pożarów;
  • 632 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 82 alarmy fałszywe.
Print Friendly, PDF & Email