Komenda Powiatowa

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji Starostwa Powiatowego- ćwiczenia 13.11.2015 r.

W zeszły piątek (13.11.2015 r.) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim brali udział w praktycznym sprawdzeniu ewakuacji budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Ewakuacja została zorganizowana ze względu na duże zadymienie do którego doszło w wyniku pożaru piwnicy obiektu.

Cele ćwiczenia były następujące:

 • Doskonalenie służb dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w realizacji zadań związanych z przesyłaniem informacji w przypadku wystąpienia pożaru w budynku administracji publicznej;
 • Sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku przy ul. Konstytucji
  3-go Maja 16 podczas wystąpienia pożaru budynku;
 • Sprawdzenie szybkości reakcji oraz sposobu zachowania się osób pracujących
  i przebywających w budynku ul. Konstytucji 3-go Maja 16 w przypadku zagrożenia pożarowego oraz konieczności udzielenia pomocy osobom poszkodowanym;
 • Doskonalenie sposobu współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas realizacji zadań w trakcie ewakuacji budynku Starostwa Powiatowego w związku z wystąpieniem pożaru;
 • Doskonalenie technik interwencji i umiejętności działania poszczególnych służb podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, poszukiwawczych i zabezpieczających.

W ćwiczeniu udział wzięli:

 • Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim;
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim – 11 funkcjonariuszy;
 • Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – 14 funkcjonariuszy;
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Po zakończeniu symulacji, w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 odbyło się spotkanie uczestników ćwiczenia, w trakcie którego wypracowano wnioski do realizacji przez poszczególne służby oraz instytucje. Przedstawiciele podmiotów biorących udział w ćwiczeniu podkreślili praktyczną użyteczność organizacji ww. przedsięwzięcia, które pozwala udoskonalić sposoby reagowania i współdziałania poszczególnych służb oraz instytucji w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, a tym samym umożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji oraz akcji ratowniczej w realnych działaniach.

Organizatorzy przepraszają wszystkie osoby próbujące w tym czasie załatwić sprawy w urzędzie za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email