Komenda Powiatowa

Zakończenie szkolenia OSP z działań przeciwpowodziowych 28.11.2015 r.

W dniu 28.11.2015 r. zakończyło się trwające od 21.11.2015 r. „Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa ma wodach”, realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek OSP Długa Kościelna i OSP Kałuszyn. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 11 maja 2006 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

– funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim

– funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań przeciwpowodziowych, likwidacji skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych.

Szkolenie obejmowało 24 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z terenów zagrożonych, likwidacji zdarzeń, wykonywania czynności członka łodzi ratowniczej, udzielania pomocy osobom tonącym i ofiarom powodzi, wydobywania zwłok oraz prowadzeniu czynności ratowniczych na terenie powodziowym oraz lodzie. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pozytywnie ukończyło 23 strażaków, którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Print Friendly, PDF & Email