Komenda Powiatowa

Ćwiczenia na zakładzie Winerberger Dobre 22.02.2016 r.

W dniach 22, 23 i 24.02.2016 r. na terenie zakładu produkcyjnego Winerberger Dobre dzięki uprzejmości Pana Adama Przybysza – Kierownika Zakładu, zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiekcie cegielni mające na celu zapoznanie się poszczególnych zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz sąsiadujących z zakładem jednostek OSP z zagrożeniami jakie mogą powstać podczas procesów technologicznych oraz charakterystyką obiektu.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach produkcyjno-magazynowych, ewakuacji pracowników zakładu oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożaru.

W ćwiczeniach oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wzięły udział jednostki OSP Dobre, OSP Rudzienko i OSP Mlęcin, które ze względu na lokalizację swoich strażnic znajdują się najbliżej obiektu cegielni i w przypadku wystąpienia prawdziwego zdarzenia przybyły by na miejscu przed Państwową Strażą Pożarną. Podczas ćwiczeń osiągnięto następujące cele operacyjne:

  • zapoznanie z warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
  • zapoznanie z występującymi na terenie zakładu zagrożeniami,
  • doskonalenie współdziałania i wzajemnej asekuracji podczas pożarów wewnętrznych,
  • doskonalenie zasad użycia specjalistycznego sprzętu,
  • sprawdzenie czasów dojazdu do zakładu dysponowanych sił i środków.

Po zakończeniu, kierownik ćwiczeń kpt. Michał Kądziołka – Dowódca JRG Mińsk Mazowiecki, wspólnie z rozjemcami i przedstawicielami zakładu, dokonał podsumowania na którym przedstawione zostały wszystkie wnioski i uwagi.

Print Friendly, PDF & Email