Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 22.02.2016 r. do 28.02.2016 r.

W dniach od 22.02.2016 r. do 28.02.2016 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 17 zdarzeń, w tym 4 pożary, 7 miejscowych zagrożeń i 6 alarmów fałszywych.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W dniach 24 i 25.02.2016 r. na terenie gminy Dębe Wielkie miały miejsce poszukiwania zaginionej 81 letniej kobiety. Działania rozpoczęto o godzinie 20:40 w dniu 24.02.2016 r. i trwały do północy po czym je wstrzymano do dnia następnego i rozpoczęto o godzinie 8:30. Terenem działań objęty był obszar o wielkości ok 600 ha podzielony na kilkadziesiąt sektorów. W działaniach poszukiwawczych było zaangażowane wiele służb tj. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż oraz specjalistyczny sprzęt m.in. drony, policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną oraz quady zorganizowane przez OSP Dębe Wielkie. Poszukiwana kobieta została odnaleziona przed godziną 16 w dniu 25.02.2016 r. i przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach trwających łącznie ponad 11 godzin brały udział 3 pojazdy i 12 ratowników PSP, 14 pojazdów i 70 ratowników OSP, Policja, PRM i Polski Czerwony Krzyż.

Od początku 2016 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 140 zdarzeń, w tym:

  • 54 pożarów;
  • 67 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 19 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email