Komenda Powiatowa

Powiatowe eliminacje do XXXIX „Turnieju Wiedzy Pożarniczej” 09.03.2016 r.

W dniu 9 marca 2016 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Głównym organizatorem konkursu był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

W turnieju uczestniczyło: 23 uczniów ze szkół podstawowych, 37 uczniów gimnazjów i 12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Na podstawie regulaminu jury eliminacji powiatowych w składzie:

  1. mł. bryg. Marek Wróbel    – przewodniczący
  2. st. kpt. Paweł Zieniewicz  – sekretarz
  3. kpt. Michał Kądziołka       – członek
  4. kpt. Kamil Płochocki        – członek
  5. st. asp. Adam Kunka       – członek
  6. druhna Halina Laskus       – członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych i przeprowadzonej ustnej dogrywce kolejność zajętych pierwszych trzech miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1 miejsce Karolina Łućko – Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazowieckim

2 miejsce Kacper Lejman – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie

3 miejsce Fabian Serafin – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

II grupa wiekowa (gimnazja)

1 miejsce Patrycja Nowosielska – Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

2 miejsce Michał Nalewaj – Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

3 miejsce Barbara Rogala – Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1 miejsce Rybińska Weronika Julia – Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim

2 miejsce Michał Mulik – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

3 miejsce Ewelina Kostelnik – Zespół Szkól Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Osoby biorące udział w konkursie po zakończeniu części pisemnej zostali zapoznani z wyposażeniem sprzętowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz specyfiką pracy strażaków. Na koniec wszystkim uczestnikom turnieju dh Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński oraz st. bryg. Jarosław Ufnal Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki. Ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali:

  • za zajęcie pierwszego miejsca smartfony
  • za zajęcie drugiego miejsca plecaki
  • za zajęcie trzeciego miejsca latarki

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uzyskali kwalifikacje do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy laureatom,

a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich. 

Print Friendly, PDF & Email