Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 14.03.2016 r. do 20.03.2016 r.

W dniach od 14.03.2016 r. do 20.03.2016 r. na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 22 zdarzenia, w tym 17 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W dniu 14.03.2016 r. na ul. Polnej w miejscowości Dębe Wielkie, miał miejsce pożar drewnianego budynku mieszkalnego oraz przylegającej do niego drewnianej wiaty pod którą garażowały dwa samochody osobowe. W momencie przybycia na miejsce strażaków pożarem objęte była w całości wiata wraz z pojazdami oraz część budynku mieszkalnego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu działań gaśniczych na obiekty objęte pożarem oraz obronie budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, ewakuacji z pomieszczeń mienia (sprzętu AGD i RTV, dokumentów i mebli), ugaszeniu pożaru, przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji budynku w celu dotarcia do zarzewi ognia oraz oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń. W wyniku zdarzenia całkowitemu spaleniu uległy dwa samochody osobowe, wiata garażowa, więźba dachowa oraz część budynku wraz z wyposażeniem. Ponadto ze względu na oddziaływanie termiczne uszkodzeniu uległa ściana zewnętrzna sąsiedniego budynku mieszkalnego oraz zaparkowany przy nim samochód osobowy. Strażakom udało się uratować sąsiadujący budynek. W działaniach ratowniczo-gasniczych trwających ponad trzy godziny brał udział 1 pojazd i 5 ratowników PSP, 5 pojazdów i 25 ratowników OSP oraz Pogotowie Energetyczne.

Od początku 2016 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 186 zdarzenia, w tym:

  • 77 pożarów;
  • 88 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 21 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email