Komenda Powiatowa

Ćwiczenia na stacji paliw

W dniach 28.06.2016 r., 29.06.2016 r. i 06.07.2016 r. na terenie „Stacji paliw płynnych” na ul. Warszawskiej 75 w miejscowości Stojadła dzięki uprzejmości Pana Leszka Millera, zostały przeprowadzone ćwiczenia mające na celu zapoznanie się poszczególnych zmian służbowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz jednostek OSP z zagrożeniami jakie mogą powstać podczas rozszczelnienia, instalacji i wycieku gazu propan-butan ze zbiornika naziemnego na stacji paliw.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia działań podczas tego typu zdarzeń z naciskiem na:

  • zapoznanie z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznanie się z występującymi zagrożeniami,
  • doskonalenie współdziałania oraz asekuracji w działaniach ratowniczych,
  • doskonalenie zasady użycia sprzętu specjalistycznego oraz
  • sprawdzenie czasów dojazdu dysponowanych sił i środków.

W ćwiczeniach oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wzięły udział jednostki OSP Stojadła, OSP Dębe Wielkie i OSP Brzóze, które ze względu na lokalizację swoich strażnic znajdują się najbliżej przedmiotowej stacji paliw.

W poszczególnych dniach, po zakończeniu ćwiczeń zostało dokonane podsumowanie, na którym przedstawione zostały uwagi i wnioski.

Print Friendly, PDF & Email