Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 04.07.2016 r. do 10.07.2016 r.

W dniach od 04.07.2016 r. do 10.07.2016 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 36 zdarzeń, w tym 7 pożarów, 28 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • W dniu 04.07.2016 w Rudzienku (gm. Dobre) miał miejsce pożar piwnicy budynku mieszkalnego. W czasie próby gaszenia pożaru, przed przybyciem straży, jeden z mieszkańców doznał poparzenia dłoni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i przekazaniu jej przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego, ugaszeniu pożary oraz oddymieniu i przewietrzeniu budynku. W działaniach gaśniczych trwających ponad godzinę, brał udział 1 pojazd i 5 ratowników PSP, 4 pojazdy i 19 ratowników OSP oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.
  • W dniu 08.07.2016 r. na ul. Stanisławowskiej w Mińsku Mazowieckim doszło do zawalenia się jednej ze ścian murowanego budynku mieszkalnego pokrytego papą oraz przyległego rogiem fragmentu drugiej ściany (na wysokości od fundamentu do stropu). Zdarzenie powstało w wyniku prowadzeni prac budowlanych polegających na ociepleniu fundamentów. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, wyniesieniu z budynku dwóch butli na gaz propan-butan oraz zadysponowaniu na miejsce dodatkowych służb: przedstawiciela Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Pogotowia Energetycznego. Dalsze czynności strażaków polegały na wykonaniu stemplowania naruszonej konstrukcji budynku i podparciu wiszącego nadproża i stropu. W wyniku zdarzenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydała bezwzględny zakaz użytkowania budynku. W działaniach ratowniczych trwających ponad 3 godziny brały udział 2 pojazdy i 6 ratowników PSP, Pogotowie Energetyczne, Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych miasta Mińsk Mazowiecki, oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Od początku 2016 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 828 zdarzeń, w tym:

  • 270 pożarów;
  • 492 miejscowe zagrożenia (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 66 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email