Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP” 07.08.2016 r.

W dniu 07.08.2016 r. zakończyło się trwające od 01.08.2016 r. „Szkolenie Kierowców – Konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”, realizowane w systemie wieczorowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek: OSP Cyganka, OSP Jeruzal, OSP Jędrzejnik, OSP Dębe Wielkie, OSP Długa Kościelna, OSP Sulejówek, OSP Żaków, OSP Ładzyń, OSP Łaziska, OSP Mlęcin, OSP Oleksianka i OSP Rządza.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

– funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim i

– funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia trwającego 28 godz. było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP a, także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 28 druhów.

Print Friendly, PDF & Email