Komenda Powiatowa

Zakończenie Szkolenia Podstawowego OSP 09.10.2016 r.

W dniu 9 października 2016 r. zakończyło się już trzecie organizowane przez Naszą Komendę w tym roku „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 27.08.2016  i było realizowane w systemie weekendowym dla druhów z jednostek: OSP Dębowce, OSP Grzebowilk, OSP Guzew, OSP Jeruzal, OSP Grodzisk, OSP Mrozy, OSP Lipiny i OSP Mała Wieś. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, przy pożarach mechanicznych podczas powodzi, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w dniu 25.09.2016 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Pionkach, przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w strażnicy OSP Grodzisk pozytywnie ukończyło 26 druhów (w tym 4 druhny), którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem,

aby strażak OSP mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Print Friendly, PDF & Email