Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 18.09.2017 r. do 24.09.2017 r.

W dniach od 18.09.2017 r. do 24.09.2017 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 31 zdarzeń, w tym 3 pożary oraz 28 miejscowych zagrożeń.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W dniu 22.09.2017 r. na ul. Długiej w Okuniewie, podczas prowadzonych prac remontowych drogowcy zauważyli, że w kałuży wody pojawiają się bąbelki. Jak się okazało przyczyną tego zdarzenia był uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia. Na miejsce zadysponowano straż pożarną oraz Pogotowie Gazowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz monitorowaniu stężenia gazu w powietrzu przy użyciu odpowiedniego miernika w celu wyznaczenia strefy niebezpiecznej. Ze względu na bardzo małe rozszczelnienie nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji oraz wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej nr 637. Po przybyciu na miejsce Pogotowia Gazowego gazociąg został naprawiony. W działaniach ratowniczych trwających ponad 3 godziny, brały udział 2 zastępy i 5 ratowników PSP, 2 zastępy i 8 ratowników OSP, Pogotowie Gazowe i policja.

W rozpatrywanym okresie strażacy 12 prowadzili działania związane z wypompowywaniem wody z zalanych budynków mieszkalnych i produkcyjnych.

Od początku 2017 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 1187 zdarzeń, w tym:

  • 259 pożarów;
  • 836 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 92 alarmy fałszywe
Print Friendly, PDF & Email