Komenda Powiatowa

Ćwiczenia jednostek OSP GMINY DĘBE WIELKIE 30.09.2017 r.

W dniu 30 września 2017 r. druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębe Wielkie, wzięli udział w zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim, gminnych ćwiczeniach Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyły się na terenach leśnych w okolicy miejscowości Górki p.k. „HUTA 2017”.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań podczas pożarów lasów, dostarczanie wody z naturalnych zbiorników na duże odległości przy użyciu pomp wysokiej wydajności oraz sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników i gotowości operacyjno-technicznej sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębe Wielkie.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie, na którym rozjemcy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim podziękowali wszystkim za udział w ćwiczeniach oraz przekazali swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski. Pozoracja ćwiczeń została oceniona na wysokim poziomie, a ogólna ocena, podsumowująca całość ćwiczeń jako bardzo dobra.

Print Friendly, PDF & Email