Komenda Powiatowa

Zakończenie Szkolenia Podstawowego OSP 22.10.2017 r.

22 października 2017 r. zakończyło się trzecie organizowane przez Naszą Komendę w tym roku „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 09.09.2017 r. i było realizowane w systemie weekendowym dla druhów z jednostek: OSP Górki, OSP Jędrzejów Nowy, OSP Długa Kościelna, OSP Brzóze, OSP cisie, OSP Dębe Wielkie, OSP Dobre, OSP Grodzisk, OSP Jakubów, OSP Kałuszyn, OSP Siennica, OSP Stojadła, OSP Żaków, OSP Łękawica, OSP Mienia, OSP Mińsk Mazowiecki, OSP Mistów, OSP Pustelnik, OSP Stara Niedziałka, OSP Wiśniew i OSP Zamienie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
  • Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, przy pożarach mechanicznych, podczas powodzi, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem podczas zdarzeń na drogach oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w dniu 04.10.2017 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Pionkach, przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Egzamin składający się
z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w KP PSP w Mińsku Mazowieckim pozytywnie ukończyło 36 druhów, którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem, aby strażak OSP mógł uczestniczyć
w działaniach ratowniczych.

Print Friendly, PDF & Email