Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Naczelników OSP” 19.11.2017 r.

W dniu 19.11.2017 r. zakończyło się realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie Naczelników OSP”, dla druhów z jednostek: OSP Wielgolas, OSP Stara Niedziałka, OSP Rządza, OSP Pogorzel, OSP Mlęcin, OSP Mistów, OSP Mała Wieś, OSP Łaziska, OSP Ładzyń, OSP Lubomin, OSP Lipiny, OSP Czarna, OSP Cyganka, OSP Stanisławów i OSP Cisie. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Celem szkolenia trwającego 18 godz. było przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz ukończyło 20 druhów.

Print Friendly, PDF & Email