Komenda Powiatowa

Ćwiczenia „ZIMA 2017” 08.12.2017 r.

W piątek 8 grudnia 2017 r. w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „ZIMA 2017”, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, druhowie OSP z gm. Jakubów, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starosty Mińskiego oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jakubowie, wspólnie ćwiczyli i sprawdzali stan przygotowania sił i środków do zimy.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie możliwości wdrażania, procedur KP PSP w Mińsku Mazowieckim, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jakubowie, na wypadek zdarzeń związanych z występowaniem, niskich temperatur oraz obfitych i długotrwałych opadów śniegu. Poznanie możliwości sprzętowych PSP i OSP oraz doskonalenie możliwości ich wykorzystania przy tego typu zdarzeniach.
Scenariusz zakładał, że na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Mistów a Łaziska w zaspie śnieżnej ugrzązł autobus dowożący dzieci do szkoły. W trakcie zdarzenia panowały dość ekstremalne warunki atmosferyczne (temp. – 23 st. C, obfite opady śniegu, silny wiatr). Na drodze, którą podróżował pojazd znajdują się zaspy śnieżne, minimalna grubość pokrywy śniegu wynosi 45 cm. Standardowe pojazdy będące na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej mają trudności z dotarciem do miejsce zdarzenia. Ze względu na panującą aurę pogodową przerwane zostały dostawy energii elektrycznej w związku, z czym Szkoła Podstawowa w Mistowie nie ma prądu. Ponadto do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim wpływa informacja, że w domu jednorodzinnym w miejscowości Mistów, przebywa osoba, która posiada aparaturę do podtrzymania życia, do której należy dostarczyć agregat prądotwórczy z odpowiednim zapasem paliwa.
Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie, na którym rozjemcy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim wspólnie z przedstawicielami Powiatu Mińskiego i Urzędu Gminy w Jakubowie przedstawili swoje wnioski, spostrzeżenia i uwagi oraz podziękowali wszystkim za organizację i udział w ćwiczeniach.

Print Friendly, PDF & Email