Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Naczelników OSP” 14.01.2018 r.

W dniu 14.01.2018 r. zakończyło się realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim „Szkolenie Naczelników OSP”, dla druhów z jednostek: OSP Brzóze, OSP Długa Kościelna, OSP Janów, OSP Jeruzal, OSP Jędrzejnik, OSP Mienia, OSP Podciernie, OSP Redzyńskie, OSP Stanisławów, OSP Żaków, OSP Dębe Wielkie, OSP Łukówiec, OSP Cisie, OSP Pustelnik, OSP Zamienie i OSP Sinołęka. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia trwającego 18 godz. było przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnienia funkcji Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Egzamin składający się z części teoretycznej oraz ukończyło 19 druhów.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Print Friendly, PDF & Email