Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP” 17.06.2018 r.

W dniu 17.06.2018 r. zakończyło się trwające od 09.06.2018 r. „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP”, realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek: OSP Dębowce, OSP Dzielnik, OSP Falbogi, OSP Brzóze, OSP Dębe Wielkie, OSP Pustelnik, OSP Sokolnik, OSP Wola Rafałowska i OSP Zimnowoda.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

– funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim

– funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia trwającego 31 godz. było zapoznanie się ze sposobem postępowania w czasie akcji ratownictwa technicznego, budową oraz obsługą narzędzi hydraulicznych, ewakuacją poszkodowanych w czasie wypadków drogowych. Zajęcia praktyczne odbyły się dzięki uprzejmości właścicielom firm:

  • „P.H.U. FOX” w Nowych Osinach,
  • „LASKOWSKI F.P.H.U.” w Mińsku Mazowieckim,

którzy bezpłatnie udostępnili do celów szkoleniowych swój sprzęt i zezłomowane pojazdy. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 26 druhów.

Print Friendly, PDF & Email