Komenda Powiatowa

Ćwiczenia z ratownictwa lotniczego 7 i 14 lipca 2018 r.

W dniach 07 i 14 lipca odbyły się warsztaty z ratownictwa lotniczego. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mińskiego mogli się zapoznać z procedurami ratowniczymi na statkach powietrznych występujących w Siłach Zbrojnych RP. Na bazie OSP Janów przeprowadzono zajęcia teoretyczne, a następnie dzięki przychylności Dowództwa 23.BLT i 2.GPR-u na lotnisku w Janowie można było organoleptycznie wypiąć pilota, zabezpieczyć MiG-a 29 oraz przećwiczyć podejście do śmigłowca W-3 Sokół. Nad całością przedsięwzięcia czuwał dh Piotr Sulejczyk, Komendant ZM-G ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim (naczelnik OSP Janów). W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze PSP Mińsk Mazowiecki oraz druhowie OSP  Mińsk Mazowiecki, Brzóze, Dębe Wielkie, Zamienie, Mistów, Łaziska, Jędrzejów Nowy i Janów. Oto kilka zdjęć z przedmiotowych warsztatów:

Print Friendly, PDF & Email