Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 01.10.2018 r. do 07.10.2018 r.

W dniach od 01.10.2018 r. do 07.10.2018 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 29 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA 

  • W godzinach popołudniowych dnia 4.10.2018 r. w miejscowości Arynów miał miejsce pożar kotłowni w murowanym budynku mieszkalnym. Po przyjeździe na miejsce strażaków okazało się , że osoby zamieszkujące budynek opuściły go o własnych siłach. W wyniku zdarzenia poparzony został właściciel budynku, któremu strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali go przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala. Dalsze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej od budynku, prowadzeniu działań gaśniczych a po ich zakończeniu oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazów niebezpiecznych – zagrożenia nie stwierdzono. W wyniku pożaru spaleniu uległo pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażeniem. Uratowano pozostałą część budynku. W akcji trwającej ponad godzinę brał udział 1 zastęp i 4 ratowników PSP, 2 zastępy i 12 ratowników OSP oraz pogotowie ratunkowe.
  • W godzinach nocnych dnia 5.10.2018 r. na ul. Siedleckiej w Stanisławowie miał miejsce pożar niezamieszkałego budynku mieszkalnego – pustostanu. Po przyjeździe na miejsce strażaków okazało się, że pożar jest już w pełni rozwinięty i zagraża przylegającemu do niego budynkowi mieszkalnemu. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu możliwości rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiedni budynek, przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych budynku w celu dotarcia do zarzewi ognia, a po całkowitym ugaszeniu pożaru przeszukano pogorzelisko pod kątem możliwości wystąpienia osób poszkodowanych – ofiar nie stwierdzono. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ opuszczony budynek. Uratowano sąsiadujące z nim zabudowanie. W akcji trwającej prawie trzy godziny brał udział 1 zastęp i 5 ratowników PSP, 6 zastępów i 29 ratowników OSP oraz policja.

Od początku 2018 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1464 zdarzenia w tym:

  • 428 pożarów;
  • 906 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 130 alarmów fałszywych.

 

Print Friendly, PDF & Email