Komenda Powiatowa

Szkolenie „Sieci przemysłowe – gazociągi wysokiego ciśnienia 2018” 4 i 5.10.2018 r.

W dniach 4 i 5 października 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz na obiekcie sieci przesyłowej GAZ – Systemu na stacji w miejscowości Rudzienko gm. Dobre powiat miński odbyło się szkolenie dotyczące przedstawienia procedur i zasad obowiązujących u operatora oraz rozpoznania operacyjnego w/w obiektu.

Szkolenie zorganizowano w dwóch blokach pierwsza część polegała na przekazaniu informacji teoretycznych z zakresu działalności operatora gazociągów przesyłowych, przedstawienia i omówienia procedur i zasad panujących u operatora oraz możliwości bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych pod kątem ratowników jak również osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Druga część polegała na bezpośrednim zapoznaniu uczestników szkolenia z obiektem stacji gazowo pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Rudzienko gm. Dobre powiat miński o przepustowości 5 000 Nm3/h.

Celem szkolenia było:

  1. Przedstawienie procedur i zasad obowiązujących u operatora stosowanych w momencie wystąpienia zagrożenia,
  2. Omówienie zasad alarmowania i powiadamiania operatora sieci,
  3. Operacyjne rozpoznanie obiektu stacji gazowo pomiarowej,
  4. Zapoznanie się z lokalizacją infrastruktury przesyłowej gazu występującej na terenie powiatu mińskiego.

W szkoleniu uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim w ilości 31 osób, druhowie z 4 jednostek OSP z KSRG (Dobre, Rudzienko, Stanisławów i Jakubów) w ilości 18 osób oraz pracownik PCZK Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Szkolenie przeprowadzone było przez przedstawicieli GAZ – Systemu z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim.

Print Friendly, PDF & Email