Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 08.10.2018 r. do 14.10.2018 r.

W dniach od 8.10.2018 r. do 14.10.2018 r. na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 34 zdarzenia, w tym 18 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIE

  • W godzinach porannych dnia 10.10.2018 r. w miejscowości Wiśniew miał miejsce pożar murowanego budynku letniskowego. Po przyjeździe na miejsce strażaków pożarem objęte było wnętrze budynku. Od osób postronnych uzyskano informację, że wewnątrz może znajdować się jedna osoba. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prowadzeniu zewnętrznych oraz wewnętrznych działań gaśniczych z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń pod kątem występowania w nich osób poszkodowanych, zlokalizowania oraz ewakuacji poszkodowanego mężczyzny z budynku i przekazaniu go będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który stwierdził jego zgon. Dalsze działania straży polegały na wyniesieniu z budynku i schładzaniu dwóch butli gazowych, a po całkowitym ugaszeniu pożaru sprawdzeniu przy użyciu kamery termowizyjnej pomieszczeń pod kątem występowania w nich zarzewi ognia. W wyniku pożaru śmierć poniósł 65 letni mężczyzna oraz całkowitemu spaleniu uległo wnętrze budynku. W akcji trwającej prawie trzy godziny brały udział 2 zastępy i 6 ratowników PSP, 6 zastępów i 29 ratowników OSP, policja oraz pogotowie ratunkowe.

W tym roku jest to druga ofiara śmiertelna pożarów do jakich doszło na terenie powiatu mińskiego. Skutki tego typu zdarzeń można by było ograniczyć poprzez montowanie czujek dymu oraz czadu w pomieszczeniach w których zachodzi proces spalania. STRAŻ POŻARNA apeluje „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

Od początku 2018 roku na terenie powiatu mińskiego miało miejsce 1498 zdarzeń w tym:

  • 446 pożarów;
  • 920 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 132 alarmy fałszywe.
Print Friendly, PDF & Email