Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Dowódców OSP” 28.10.2018 r.

W dniu 28.10.2018 r. zakończyło się trwające od 20.10.2018 r. „Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”, dla druhów z jednostek: OSP Cyganka, OSP Dębe Wielkie, OSP Dobre, OSP Kałuszyn, OSP Posiadały, OSP Gołębiówka, OSP Jędrzejnik, OSP Sinołęka i OSP Cisie.

Szkolenie zostało przeprowadzone w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia trwającego 36 godz. było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Egzamin z przedmiotowego szkolenia pozytywnie ukończyło 16 druhów.

Print Friendly, PDF & Email