Komenda Powiatowa

Gminne ćwiczenia jednostek OSP z gm. Latowicz

W dniu 17 listopada 2018 r. druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Latowicz, wzięli udział w zorganizowanych przez Urząd Gminy Latowicz oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Latowiczu, gminnych ćwiczeniach Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, które dzięki uprzejmości ks. Dariusza Franczaka z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie oraz ks. Bogusława Wnuka z Parafii Świętej Trójcy w Latowiczu odbyły się w obiektach kościelnych tych parafii.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych na wypadek powstania pożarów w zabytkowych obiektach (obiektach sakralnych) jakimi są Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie oraz kościół w Parafii Świętej Trójcy w Latowiczu. W ramach przyjętego założenia taktycznego szczególnie zwrócono uwagę na doskonalenie umiejętności w zakresie dostarczania wody na miejsce pożaru oraz na prawidłowość organizacji łączności radiowej. Ponadto jednym z założeń ćwiczeń było zapoznanie się strażaków z  Ochotniczych Straży Pożarnych z obiektami kościelnymi na terenie gminy Latowicz, a w szczególności ze wszystkimi pomieszczeniami w kościołach, w których przechowywane są materiały o wartości sakralnej i historycznej. Ponadto w ramach ćwiczeń sprawdzone zostało usytuowanie i czynność hydrantów.

Zorganizowane ćwiczenia miały duże znaczenie, ponieważ, pożary obiektów sakralnych są jednymi z trudniejszych do opanowania. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie, na którym podziękowano wszystkim strażakom za udział w ćwiczeniach oraz przekazano swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski.

Print Friendly, PDF & Email