Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Dowódców OSP” 18.11.2018 r.

W dniu 18.11.2018 r. zakończyło się trwające od 10.11.2018 r. „Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”, dla druhów z jednostek: OSP Dębowce, OSP Falbogi, OSP Grzebowilk, OSP Dębe Wielkie, OSP Długa Kościelna, OSP Grodzisk, OSP Sulejówek, OSP Mińsk Mazowiecki, OSP Pogorzel, OSP Posiadały OSP Stara Niedziałka i OSP Wola Rafałowska.

Szkolenie zostało przeprowadzone w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia trwającego 36 godz. było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Egzamin przedmiotowego szkolenia pozytywnie ukończyło 20 druhów w tym jedna druhna z jednostki OSP Sulejówek.

Print Friendly, PDF & Email