Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Dowódców OSP” 02.12.2018 r.

W dniu 02.12.2018 r. zakończyło się trwające od 24.11.2018 r. „Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”, dla druhów z jednostek: OSP Jędrzejów Nowy, OSP Wola Rafałowska, OSP Ładzyń, OSP Dzielnik, OSP Mienia, OSP Posiadały, OSP Pustelnik, OSP Ruda, OSP Sokolnik i OSP Zimnowoda. Szkolenie zostało przeprowadzone w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia trwającego 36 godz. było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP. Egzamin przedmiotowego szkolenia pozytywnie ukończyło 17 druhów.

Print Friendly, PDF & Email