Komenda Powiatowa

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA APELUJE O BIEŻĄCE ODŚNIEŻANIE DACHÓW BUDYNKÓW!

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM APELUJE O BIEŻĄCE ODŚNIEŻANIE DACHÓW BUDYNKÓW!

 

Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynku, ale także przypadkowych przechodniów!

 

Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Przez co może powodować znaczny wzrost obciążenia połaci dachowych, spowodowanych m.in. ciężarem śniegu i lodu oraz wystąpieniem niebezpiecznych nawisów i sopli. Ma to ogromne znaczenie dla stabilności konstrukcji budowlanej oraz bezpieczeństwa mieszkańców i osób postronnych.

 

Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i dużych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. 

 

Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez ustawę Prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich, pokrywających np. hipermarkety, hale produkcyjne lub hale wystawiennicze. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

 

Za właścicieli obiektów budowlanych są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

 

Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów.

 

W celu bezpiecznego i sprawnego wykonania czynności odśnieżania oraz likwidowania nawisów śnieżnych i sopli należy przede wszystkim:

  • zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac, m.in.: dach, teren wokół budynku, chodnik, jezdnię itp.,
  • wykorzystać do prac firmy specjalistyczne, które na co dzień zajmują się tymi czynnościami,
  • w przypadku wykonywania czynności samemu (budynki niskie o małej powierzchni) należy m.in.:

– być pełnoletnim,

– posiadać wiedzę i przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokości,

– posiadać sprzęt ochrony osobistej oraz asekuracji m.in. kaski, szelki, amortyzatory, liny itp.

– stosować obuwie antypoślizgowe oraz ubrania odporne na niską temperaturę i wiatr.

 

W ZIMĘ ŚNIEG LEŻY WSZĘDZIE… TAKŻE NA TWOIM DACHU !!!

Print Friendly, PDF & Email