Komenda Powiatowa

Wyniki eliminacji powiatowych do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 12 marca 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje powiatowe 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Głównym organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

W turnieju uczestniczyło: 22 uczniów ze szkół podstawowych (klasy I-VI); 38 uczniów ze szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz gimnazjum (klasa III); 11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego.

Turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji straży pożarnej.

Na podstawie regulaminu jury eliminacji powiatowych w składzie:

 1. st. kpt. Paweł Zieniewicz – Przewodniczący
 2. mł. asp. Piotr Jałocha  – Wiceprzewodniczący
 3. str. Paulina Sibilska – Sekretarz
 4. bryg. Artur Zalewski – członek
 5. mł. asp. Krzysztof Karpierz – członek
 6. st. sekc. Michał Niewczas – członek
 7. dh Halina Laskus – członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych i przeprowadzonej ustnej dogrywce kolejność zajętych pierwszych trzech miejsc przedstawia się następująco:

 I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)

 1. miejsce Karolina Gałan – Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie – test: 22 pkt
 2. miejsce Oliwia Chrościcka – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie – test: 21 pkt
 3. miejsce Kamil Lenczewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejówku – test: 21 pkt

Do wyłonienia 2  miejsca koniczne było przeprowadzenie ustnej dogrywki, w której zwyciężyła Oliwia Chrościcka.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasa III)

 1. miejsce Maja Leszczyński – Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie – test: 18 pkt
 2. miejsce Marcin Kałowski – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim – test: 18 pkt
 3. miejsce Justyna Cudna – Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim – test: 18 pkt

Do wyłonienia wszystkich trzech miejsc koniczne było przeprowadzenie ustnej dogrywki, w której ostatecznie zwyciężyła Maja Leszczyńska, kolejne miejsca zajęli Marcin Kałowski i Justyna Cudna.

 III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

 1. miejsce Arkadiusz Suda – Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim – test: 18 pkt
 2. miejsce Adrian Pawłowski – Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim – razem 17 pkt
 3. miejsce Karolina Szymańska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – razem 17 pkt

Do wyłonienia 2  miejsca koniczne było przeprowadzenie ustnej dogrywki, w której zwyciężył Adrian Pawłowski.

W trakcie oczekiwania na wyniki turnieju uczniowie i ich opiekunowie zostali oprowadzeni po budynku Komendy i zapoznani z działalnością Państwowej Straży Pożarnej. Po czym  mł. asp. Maciej Czajka w ramach prowadzonych kampanii edukacyjno-informacyjnych przez Komendę Powiatową PSP w Mińsku Mazowieckim przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Zwrócił szczególną uwagę uczniom i ich opiekunom na zagrożenia pożarowe m.in. związane z wypalaniem traw oraz zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla.

Na koniec wszystkim uczestnikom turnieju mł. bryg. Krzysztof Komorowski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w imieniu organizatorów wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki (plecaki sportowe). Ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali za zajęte miejsca; kamery sportowe Tracer SIM FHD; głośniki bezprzewodowe oraz Smart Wach. Fundatorem nagród dla uczestników eliminacji powiatowych 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” była Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim i Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, które przeznaczyły na ten cel łącznie kwotę w wysokości 3 502,59 zł. (w tym Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim przeznaczyło kwotę – 1 499,99 zł)

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentować powiat miński na eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy laureatom,

a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Print Friendly, PDF & Email