Komenda Powiatowa

Zakończenie „Szkolenia Podstawowego OSP” 19.10.2019 r.

19 października 2019 r. zakończyło się trwające od 7 września 2019 r. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które było realizowane w systemie weekendowym dla druhów z jednostek: OSP Grzebowilk, OSP Brzóze, OSP Cegłów, OSP Dębe Wielkie, OSP Długa Kościelna, OSP Grodzisk, OSP Kałuszyn, OSP Latowicz, OSP Ładzyń, OSP Mrozy, OSP Okuniew, OSP Redzyńskie, OSP Siennica, OSP Stanisławów, OSP Sulejówek, OSP Żaków i OSP Waliska. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

  • funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim,
  • funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, przy pożarach mechanicznych, podczas powodzi, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem podczas zdarzeń na drogach oraz zasad udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w dniu 02.10.2019 r. strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy (w komorze dymowej znajdującej się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Pionkach) przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, który przeprowadzono w KP PSP w Mińsku Mazowieckim pozytywnie ukończyło 40 druhów (w tym 9 druhen), którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem, aby strażak OSP mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

Print Friendly, PDF & Email