Komenda Powiatowa

Dodatkowy nabór na studia cywilne w SGSP w Warszawie

Dla tych wszystkich, którzy chcą zdobyć indeks w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) jeszcze w roku akademickim 2020/2021, uczelnia uruchomiła dodatkowy nabór.

Wciąż istnieje możliwość rozpoczęcia nauki od października br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na bezpłatnych studiach cywilnych stacjonarnych oraz na odpłatnych studiach niestacjonarnych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne .

Właśnie uruchomiony drugi nabór na studia I i II stopnia w SGSP, to dodatkowa szansa na zdobycie indeksu dla osób, które nie podjęły wcześniejszej decyzji o wyborze kierunku studiów, nie dostały się w I etapie rekrutacji czy też poprawiały maturę.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie, w ustalonych indywidualnie dla danych rodzajów studiów terminach. Ogłoszenie wyników nastąpi pod 1 października 2020 r.

Dla przyszłych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, została już zamknięta, nadal otwarta pozostaje droga do ubiegania się o indeks na kierunkach przygotowujących specjalistów w zakresie bezpieczeństwa − na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uczelnia kształci wyspecjalizowaną kadrę o unikalnych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia i mienia. Specjaliści w dziedzinach zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy – to nasi absolwenci. Ukończone studia w SGSP otwierają drzwi do kariery w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, na wszystkich szczeblach administracji publicznej − na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem. Zdobyte na uczelni wykształcenie, odpowiadające potrzebom naszych niespokojnych czasów, pozwala na podjęcie zatrudnienia w strategicznych sektorach związanych z bezpieczeństwem.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40

Print Friendly, PDF & Email