Komenda Powiatowa

Działania Straży Pożarnych od 30.11.2020 r. do 06.12.2020 r.

W dniach od 30.11.2020 r. do 06.12.2020 r. na terenie powiatu mińskiego miało miejsce  36 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy fałszywe.

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA

  • Przed godz. 18 dnia 1.12.2020 r. w miejscowości Budy Wielgoleskie miał miejsce pożar warsztatu mechaniki samochodowej. W momencie dojazdu zastępów straży pożarnych pożar był już w pełni rozwinięty i zagrażał sąsiedniemu budynkowi mieszkalny oraz zbiornikowi z substancją ropopochodną. Działania straży pożarnych polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów wody na palący się budynek oraz na zagrożone obiekty. Następnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie, która przed przyjazdem na miejsce służb podjęła próbę gaszenia pożaru i uległa poparzeniu. Na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który przebadał poszkodowanego – nie wymagał on odwiezienia do szpitala. W trakcie działań ewakuowano z palącego się budynku dwie butle z gazami łatwopalnymi. Po niespełna 50 minutach akcji pożar udało się opanować i przystąpiono do dokonania niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji budynku w celu dotarcia do zarzewi ognia. W wyniku pożaru spaleniu uległ dach i okna oraz wyposażenie warsztatu wraz z maszynami rolniczymi znajdującymi się wewnątrz. Uratowano sąsiedni budynek mieszkalny oraz zbiornik z olejem silnikowym. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad 3 godziny udział brał 1 zastęp i 4 ratowników PSP, 5 zastępów i 33 ratowników OSP, a także policja i pogotowie ratunkowe.
  • W godz. wieczornych dnia 2.12.2020 r. zgodnie z poleceniem stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie 4 ciężkie zastępy gaśnicze z jednostek: OSP Jakubów, OSP Cisie, OSP Sulejówek i OSP Dębe Wielkie pod dowództwem st. kpt. Kamila Płochockiego z KP PSP w Mińsku Mazowieckim udały się do działań gaśniczych przy pożarze bel słomy w miejscowości Chotycze w powiecie łosickim. Zadaniem strażaków z mińska było podmienienie ratowników z Siedlec działających przy pożarze, który powstał dwa dni wcześniej tj. 30.11.2020 r. Głównym zadaniem jakie otrzymaliśmy było ograniczenie rozprzestrzenienia się pożaru ze sterty objętej pożarem w której składowanych było ok. 20 000 bel na sąsiednie sterty z których właściciel ewakuował bele w bezpieczne miejsce. Działania zakończyliśmy o godz. 10 dnia 03.12.2020 r.
  • Po godz. 15 dnia 5.12.2020 r. na ul. Niepodległości w Sulejówku miał miejsce pożar piwnicy budynku mieszkalnego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia a następnie podaniu prądu wody do wnętrza budynku w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru. Po ugaszeniu pożaru budynek został przewietrzony oraz sprawdzony pod kątem występowania gazów niebezpiecznych – zagrożenia nie stwierdzono. W wyniku pożaru spaleniu uległa instalacja elektryczna w piwnicy oraz składowane w niej materiały. Uratowano pozostałą część budynku. W działaniach gaśniczych trwających ponad 2 godziny udział brały 2 zastępy i 11 ratowników PSP oraz 2 zastępy i 9 ratowników OSP.

Od początku 2020 roku na terenie powiatu mińskiego miały miejsce 1923 zdarzenia, w tym:

  • 469 pożarów;
  • 1257 miejscowych zagrożeń (pozostałe zdarzenia z wyłączeniem pożarów);
  • 197 alarmów fałszywych.
Print Friendly, PDF & Email