Komenda Powiatowa

Szkolenia

Zakończenie „Szkoleń kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych” 11.05.2019 r.

W dniu 11.05.2019 r. zakończyły się dwa „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”. Pierwsze szkolenie realizowane było w systemie wieczorowym od 23.05.2019 r., drugie natomiast w systemie weekendowym od 27.05.2019 r. W szkoleniach uczestniczyli druhowie z następujących…
Więcej