Komenda Powiatowa

Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim

ul. Warszawska 120
05-300 Mińsk Mazowiecki

poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30

e-mail: minsk@mazowsze.straz.pl

Telefony alarmowe: 998 lub 112

numer alarmowy 998 – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

numer alarmowy 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (automatyczne przekierowanie do Radomia)

DANE TELEFONICZNE KP PSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Centrala 25 758 50 61
Sekretariat/Kadry 25 758 48 61
fax: 25 759 65 54
Dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 25 758 50 61
wew. 107
Wydział operacyjny 25 758 50 61
wew. 102
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 25 758 50 61
wew. 105
Sekcja logistyczna 25 758 50 61
wew. 104
Sekcja finansowa 25 758 50 61
wew. 108
Powiatowe Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
Centrala:    
25 758 50 61
Bramka GSM:
783 938 971    
783 938 972
fax: 25 759 65 54


Print Friendly, PDF & Email