Komenda Powiatowa

Ochrona Danych Osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Maz. zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc mail na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

RODO Klauzula Informacyjna - Aktualności - Miejski Klub im. Jana ...

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Print Friendly, PDF & Email