Komenda Powiatowa

Skrzynka podawcza

Procedury dostarczania spraw drogą elektroniczną

Aby złożyć wniosek do Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Skrzynka Podawcza  ePUAP

Korzystając z usługi „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” można załatwić dowolną sprawę drogą elektroniczną. W zależności od rodzaju sprawy, konieczne może okazać się przesłanie załączników których wielkość dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3,5MB.

Domyślna skrytka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim:

Wszystkie tematy pomocy ePUAP

Print Friendly, PDF & Email