Komenda Powiatowa

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

bryg. Artur Zalewski
tel. 25-759-65-82

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st. kpt. Tomasz Kosznik

tel. 25-759-65-82

Print Friendly, PDF & Email