Komenda Powiatowa

Zarząd ZOP ZOSP RP

Zarząd Powiatowy Związku OSP R.P. w 2003 r.

 1. Tarczyński Antoni Jan – Prezes
 2. Dąbrowski Leszek – Wiceprezes
 3. Szczurowski Ryszard – Wiceprezes
 4. Ks. Wójcik Zenon Kapelan – Powiatowy
 5. Jackowicz Czesław – Skarbnik
 6. Jarzębski Jerzy – Sekretarz
 7. Belkiewicz Andrzej – członek Prezydium
 8. Dudek Janusz – członek Prezydium
 9. Kaska Zygmunt – członek Prezydium
 10. Kosim Jan – członek Prezydium
 11. Wójcik Władysław – Kronikarz
 12. Gasek Stanisław – członek Zarządu
 13. Gnich Ryszard – członek Zarządu
 14. Jaszczuk Dariusz – członek zarządu
 15. Jaworski Jerzy – członek Zarządu
 16. Kaczmarczyk Ryszard – członek Zarządu
 17. Kamiński Jerzy – członek Zarządu
 18. Kościesza Witold – członek Zarząd
 1. Piasecki Ireneusz – członek Zarządu
 2. Rosik Piotr – członek Zarządu
 3. Stachowicz Henryk – członek Zarządu
 4. Stosio Piotr – członek Zarządu
 5. Szajkowski Ryszard – członek Zarządu
 6. Świątek Bogdan – członek Zarządu
 7. Wiącek Adam – członek Zarządu
 8. Żmudzin Jan – członek Zarządu
 9. Szumiński Jerzy – Przewodniczący Kom. Rewizyjnej
 10. Wójcik Bogdan – Wiceprzewod. Kom. Rewizyjnej
 11. Borówek Krzysztof – Sekretarz KR
 12. Pytkowski Sławomir – Członek KR
 13. Sekular Jerzy – Członek KR
 14. Sęktas Kazimierz – Członek KR
 15. Smater Stanisław – Członek KR

Print Friendly, PDF & Email