Komenda Powiatowa

Wydawanie opinii i zaświadczeń

KAŻDY WNIOSEK O WYDANIE OPINII POWINIEN ZAWIERAĆ PRZEPIS PRAWA,

NA PODSTAWIE KTÓREGO WNIOSKODAWCA WNIOSKUJE O WYDANIE OPINII PRZEZ

KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Print Friendly, PDF & Email